Програма за биоактивация при полско производство на овощни и зеленчукови култури

Програмата Kipos® представлява революционен подход в областта на селскостопанските иновации. Независимо от селскостопанската система, тя може да бъде интегрирана с цел балансиране на автохтонната микробна общност на почвата и отключване на пълния генетичен потенциал на растенията.

Основни характеристики на програмата Kipos®:

  1. Оптимално изразяване: Бързо катализира благоприятните микроорганизми, които са естествено присъстват в почвата.
  2. Активиране на био-защитни функции: Насърчава здравословната връзка между почвата и растението, укрепваща растителния имунитет.
  3. Възстановяване на естествените процеси: Подкрепя процесите на минерализация и хумификация, гарантирайки оптимално превръщане на органичния материал.
  4. Подобрение на колоидната структура: Увеличава способността на почвата да задържа вода и биодостъпни елементи.
  5. Ревитализация на проводимите тъкани след стрес: Подкрепя фотосинтезата, стимулира регенерацията на корените и укрепва имунната система на растенията.

Kipos® не просто представлява програма; това е интегрален подход към бъдещето на устойчивото земеделие, който придава нов смисъл на начина, по който гледаме към почвата и растенията.