Унищожаване на трупове на умрели животни

Dekosynth® е биокатализатор за разграждане на трупове на умрели животни с 12 различни микроорганизма при концентрации от 1010 (десет милиарда) формиращи колонии единици на грам и ензими като липази, протеази и β-гликанази. Тази комбинация от микроорганизми и ензими ускорява процесите на разграждане на тъкани, тъй като всеки микроорганизъм и ензим, присъстващ в Dekosynth®, изпълнява специфична функция, разграждайки липиди, протеини и други макромолекули, като избягва образуването на летливи мастни киселини и амоняк по време на процеса на разграждане.

Обработката с Dekosynth®, използвайки регистрираната технология Geolife®, помага за превръщане на смъртните случаи в полезен материал за селскостопанския сектор. Технологията Geolife® използва метаболизма на напълно безопасни микроорганизми за окисляване на амоняка до нитрати (NO3-), чрез метаболизма на бактериите Nitrosomonas eutropha и Nitrobacter winogradskyi, и след това премахва излишъка, за да го превърне в атмосферен азот (N2), задача, извършвана от бактерията Thiobacillus denitrificans. От друга страна, Dekosynth®, благодарение на своя комплекс от ензими, помага за разграждане на органичната материя по ускорен начин, подпомагайки процеса на нитрификация, за да се получи компост с по-добра хранителна стойност за селскостопанска употреба или за продажба като органичен компост.