Защита на всички природни среди и живи организми

Bioma е швейцарска компания с повече от 30 години опит, основана от Елио Бортоли, посветена на изследването, производството и маркетинга на продукти, които насърчават биоремедиацията (подход за устойчиво третиране, минимизиращ въздействието върху околната среда). Природата излекувана от природата. Всички наши решения се произвеждат в Швейцария.

Нашата визия

Продуктите Bioma имат за цел да възстановят биологичните процеси в природата чрез изучаване на живия свят в микроскопичен мащаб. По този начин ние допринасяме за решаването на хранителни, здравни и екологични проблеми чрез микробиология.

Нашата воля

Нашият опит ни показа, че опазването на околната среда е напълно съвместимо с икономическата устойчивост и дори печелившо. Водени сме от волята си да осигурим непрекъснато подобряване на нашите продукти и процеси, като наш приоритет е да задоволим специфичните нужди на нашите събеседници.

НАШИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Geolife® Technology

Процес, който използва естествено срещащи се микроорганизми за третиране на замърсена вода, въздух и почви за възстановяване на първоначалното им състояние

Какво е биоремедиация?

Биоремедиацията е набор от техники, целящи да увеличат биоразграждането или биотрансформацията чрез инокулиране на специфични микроорганизми (биоаугментация) или стимулиране на местни микробни общности (биостимулация) чрез снабдяване с хранителни вещества и коригиране на условията на околната среда (редокс потенциал, влажност). Крайната цел е борба срещу всички форми на замърсяване.

Ефективността на нашите продукти е гарантирана от изключителен и патентован процес, наречен Geolife® Technology. Тази специална техника за извличане и стабилизиране на органични съединения позволява активирането на нашите продукти и ги прави уникални, лесни за използване и безопасни за хората, животните и околната среда. Освен това, нашите продукти оптимизират всички биологични процеси, насърчават растежа на естествената микробиология и възстановяват оптималния баланс на системите за биомаса, в които се използват.

Например в селското стопанство технологията Geolife® оптимизира трансформацията на органични и неорганични вещества и подобрява качеството и добива на културите (Ampelos®, Kipos®, Sporos®,…). В животновъдството улеснява биоактивирането на оборския тор, намалява силно вредните емисии на амоняк и подобрява производителността (Kopros®)…

Другите за нас

Kopros е одобрен като едно от 1000-те ефективни решения за опазване на околната среда от Solar Impulse Foundation, фондация, създадена от изследователя Бертран Пикар след успеха на първия околосветски полет посредством слънчева енергия.

 

Solar Impulse
Foundation