Оптимална работа на система за когенерация

Бактериалните инокуланти се използват все по-широко в различни промишлени сектори, като приложението им в системите за когенерация е особено перспективно. Ето някои от предимствата, свързани с тази иновация: Оптимизация на…